Rapportages

Aan het einde van een jaar is het verplicht een financieel overzicht op te stellen. Dit kan een eenvoudige balans en winst- en verliesrekening zijn of een uitgebreide jaarrekening.
Wat u nodig heeft, is afhankelijk van de rechtsvorm en grote van uw onderneming en waar u de cijfers voor wilt gebruiken. 

Het is niet altijd voldoende om eens per jaar een overzicht op te stellen. In dat geval kunnen periodiek tussentijdse rapportages opgesteld worden om ook in de loop van het jaar grip te houden op de cijfers. Dit kan van belang zijn voor het bijstellen van beslissingen en activiteiten om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Voorafgaand aan een jaar kunnen ook rapportages gemaakt worden. Zo wordt er bijvoorbeeld met een resultatenbegroting een inschatting gemaakt van de verwachte omzet en kosten en geeft de liquiditeitsprognose inzicht in de in- en uitgaande geldstromen.